Blå regering med gröna ambitioner

Klimatpolitiska rådets erkännande av värdet av synergier mellan klimatmål och andra samhällsmål ligger i linje med regeringens ambitioner. Men om den borgerliga regeringen menar allvar med sina gröna målsättningar bör den också ta rådets kritik i beaktande.

Läs mer här