Både kraftverk och levande vattendrag

Rimligt med tanke på energikrisen att regeringen ger vattenkraftverken viss tidsfrist vad gäller de nya miljöprövningarna. Den rena vattenkraften bör värnas – men så även vattendragen.

Läs mer här