Åter till Europatanken med regeringen

Den borgerliga regeringens prioritering av bland annat demokrati och säkerhet inför det svenska EU-ordförandeskapet rimmar väl med de grundläggande tankarna bakom EU.

Läs mer här