Antibiotikaveckan ska uppmärksamma resistensutvecklingen

Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande hot mot människors och djurs hälsa. Under 18-24 november uppmärksammas problemet genom den internationella antibiotikaveckan.

Läs mer här