Anmälan om brott mot tystnadsplikten – kontaktade myndig persons föräldrar

Region Kalmar län har anmält en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten med anledning av ett fall där tystnadsplikten brutits.

Läs mer här