”Alle man på däck”– för att stoppa klimatkrisen negativa effekter för Kalmar län”

”På sikt finns det en överhängande risk för allvarliga hot mot vatten-, el- och livsmedelsförsörjning i hela landet, även här i Kalmar län.”

Läs mer här